JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon

Wybierz projekt:

AKTYWNE PROJEKTY:

Wazon

WARSZAWSKA AKADEMIA
ZATRUDNIANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZAWSKA AKADEMIA
ZATRUDNIANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH


„Praca dla nas!” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy oraz podnoszenie ich kwalifikacji.

Start do pracy

PROJEKT
START DO PRACY


Program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy

Z@opiekowani

Projekt
Z@OPIEKOWANI


Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Miejsca opiekuńcze

Projekt
Pro­fesjon­al­iza­cja usług asy­tenckich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki

Erasmus + Job Scout

Erasmus+

Job Coach dla osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie w łódzkim

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. łódzkiego


Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

arrow
arrow

 

 

ARCHIWALNE PROJEKTY:

 Projekty w województwie małopolskim 

happy Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami 
psychicznymi w Warszawie