A- A A+ A A

CELE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie EKON zatrudnia osoby niepełnosprawne, pośrednicząc także w znalezieniu pracy na otwartym rynku. Niepełnosprawni zatrudnieni są głównie przy pracach na rzecz ochrony środowiska - przy odbiorze i segregacji odpadów. Pośrednictwo pracy skierowane jest do różnych firm i organizacji, zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Poprzez własny system szkoleń Stowarzyszenie EKON przygotowuje i wprowadza osoby niepełnosprawne, jako w pełni przydatnych i efektywnych pracowników, dedykowanych do realizacji różnych zadań w przedsiębiorstwach. Osobom niepełnosprawnym służą pomocą i opieką regionalni przedstawiciele Stowarzyszenia EKON: opiekują się poszukującymi pracy, przygotowują do funkcjonowania na rynku pracy, znajdują pracodawców i prowadzą sprawy formalne związane z zatrudnieniem.    

powrót do góry